Bio

´De appel valt niet ver van de droom´ schreef Danny Danker (16 februari 1974) kort voor het verschijnen van de tweede dichtbundel, een coproductie i.s.m. haar vader. Treffender had de oudste dochter van Hans Danker (25 januari 1956) – voormalig stadsschrijver van Roermond – het niet kunnen formuleren. Danny debuteerde in 2006 met haar bundel ‘Van de Gekken’, niet lang na haar eerste voordracht op een podium in de stad waarmee zij net als haar vader onlosmakelijk verbonden lijkt. In amper twee jaar verwierf ze landelijke bekendheid en verleende zij medewerking aan diverse projecten, waaronder de oprichting van een literair podium in Maastricht. (Bron: L1)

Kort voor het verschijnen van mijn eerste bundel in 2006 stond ik voor het eerst op het podium om mijn gedichten voor te dragen. Sindsdien zet ik me ook vol liefde in bij het organiseren van multidisciplinaire culturele activiteiten en educatieve projecten.

Naast mijn poëtische en prozaïstische bijdragen aan exposities en hoorspelen,  is werk van mijn linkerhand gepubliceerd in onder andere Karakatau, Contrabas, De Loper, BC Literair , Zuiderlucht en in diverse bundels en bloemlezingen, waaronder in Dichtslamrap 2008, DSL 2009, 2010 en 2012, PUNKEY (auteur Erwin Troost), de Srebrenica bloemlezing ‘Schiet niet op de pianospeler’ i.o.v. SLAU/ PAX CHRISTI, de bundel ‘Alles Staat Nog Op zijn Plaats ‘ (uitgeverij Contrabas), documentatie met cd rond de tournee ‘Ne Pas Perdu’ (uitgeverij Azulpress), Perron Poëzie (bloemlezing Zuiderlucht) en Vrijheid Wereldwijd (bloemlezing met 5 mei-gedichten).

Bibliografie:
‘Van de Gekken’ (2006, poëzie)
‘Als Blijk van Danker’ (2008, poëzie, co-productie met Hans Danker)
‘Maanzinnig’ (20010, poëzie)

Activiteiten:
Taal-, toneel-, film- en muziekgerelateerde projecten

Opgegroeid met Nederlandstalige literatuur heb ik diepgaand kennis genomen van het verschijnsel literatuur, van het denken erover en van de bestudering ervan – ook in het internationale literaire veld. Door me met uitzonderlijke intensiteit te verdiepen in het brede spectrum van literatuur en de spiritualiteit die ervan uit gaat, heb ik autonoom teksten leren bestuderen en analyseren en een visie ontwikkeld rond hoe literaire teksten in onze maatschappij een rol speelden en spelen in het proces van waardeoverdracht, cultureel debat en identiteitsvorming. Overtuigd van het maatschappelijke belang dat schuilt in het genereren en beïnvloeden van waardeprocessen, draagt het Woordwerkhuis met haar activiteiten op het gebied van  taal en expressie op overtuigende wijze bij aan dit belang. Dat kan zijn in het onderwijs, maar ook in het culturele of sociale domein door

 • Het schrijven van korte verhalen en proza
 • Het schrijven van gedichten en poëzie
 • Het schrijven van scenario’s annex theaterbewerkingen
 • Het schrijven van scripts voor audiovisuele producties
 • Het organiseren en regisseren van theaterproducties
 • Het leiden van een productiegroep voor audiovisuele producties
 • Het verzorgen van taaldramalessen in het basis- en voortgezet onderwijs
 • Het coachen van performers annex acteurs
 • Het (mee) opzetten en/of presenteren van culturele evenemenen

Opdrachtgevers

 • Bisdom Roermond
 • ECI Cultuurfabriek Roermond
 • Het Stadslab Sittard-Geleen
 • Q4 Venlo
 • Intel-web
 • Trendwork Uitzendburo
 • Mundium College Roermond
 • Pittstowe Artspace Roermond
 • Politie Noord & Midden Limburg
 • Bibliorura
 • Amsterdamse Theateracademie
 • Stichting Swalm en Roer
 • Stichting Beelden in Beweging

Samenwerkingspartners overheid

 • Gemeente Roermond
 • Provincie Limburg
 • Samenwerkingspartners Kunst & Cultuur
 • CK centrum voor cultuureducatie Roermond
 • Bibliorura
 • Stedelijk Museum Roermond
 • Schunck Glaspaleis Heerlen
 • Huis voor de Kunsten Limburg
 • Het Stadslab Sittard-Geleen
 • Quenta Essentia
 • Mundium College
 • Kultpub
 • Intelweb
 • Historiehuis
 • MSD Productions
 • Netwerk autonome kunstenaars en schrijvers
 • Stichting Cultuurpad

Samenwerkingspartners Onderwijs

 • Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML)
 • Stichting Swalm en Roer
 • Verlengde Schooldag
 • Nt2 Mundium